حال وهوای مجمع نورالثقلین عاشق آباددرماه مبارک رمضان

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان

ماه رمضان؛ شهر الذي أنزل الله فيه القرآن،شهر التوبة والمغفرة،شهر الدعاء،شهر الجود والإحسان وشهر فيه ليلة القدر.

قرارگرفتن درچنین ماهی وبه سربردن درآن ازوالاترین نعمات الهی است که شکرش رانتوان بجاآوردودرک آن به سهولت ممکن نیست.

خدای راسپاس که ماراازاین فیض عظیم بهره مندگردانیده وسایه رحمت خویش رابرسرماگسترانیده است.

امسال شاهدیک فضای معنوی وپرشوردرمجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین هستیم به طوری که وصفش درحدتوان این نوشته نیست وبایدخداوندمتعال رابه پاس این همه لطف وکرم،شکرگزاربود.خداوندی که ازهمان اول ماه رجب،مارابه سمت وسوی رحمت خویش رهنمون ودرشعبان ازگناهانمان به فضل خویش درگذشت وهم اکنون دررمضان مارامیهمان سفره کرم والطاف بی کرانش گردانیده است.

همانندسالهای گذشته شاهدبرنامه سخنرانی،ختم قرآن،کلاس های قرآن درمنازل واطعام روزه داران درمجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین هستیم که هرسال گستره ی این فعالیت هابیشترمی گرددوباعث ترغیب نوجوانان وجوانان به یادگیری قرآن ومعارف دین شده است ودراینجاشایسته است که ازهمه مسئولین وروحانیت محترم حجت الاسلام والمسلمین حسینی تشکروقدردانی نموده وبرای آنان ازخداوندمنان طلب خیروبرکت نمائیم زیراکه بدون تلاش وزحمت این عزیزان این مهم به انجام نمی رسید.

درکلام پایانی این نوشته ازهمه عزیزان شرکت کننده دربرنامه های مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین تشکرنموده وازخداوندمتعال برای همه آنها،سربلندی وموفقیت درهمه عرصه هاراخواهانیم.

حال وهوای مجمع نورالثقلین عاشق آباددرماه مبارک رمضان

به کانال مذهبی مادرتلگرام بپیوندید.

images

مطالب مرتبط
عاشق آباد،نمازشب اول ماه رجب
عاشق آباددرماه مبارک رجب چندسالی می گذردکه نوای عرفان وحال وهوای خوشی ازماه رجب برجان ودل مردم عاشق آبادنشسته وتابه امروز نیزاستمرارداشته که این نعمت بزرگ وموهبت الهی رامدیون دوستان عزیزمان ...
ادامه مطلب
عاشق آباد،دسته عزاداری ویژه شهادت امام صادق علیه السلام همراه باتصاویر
عاشق آباد،دسته عزاداری ویژه شهادت امام صادق علیه السلام همراه باتصاویر قال الصادق علیه السلام:خدایا...آن دیدگان را که اشکهایش در راه ترحم وعاطفه بر ما جاری شده و دلهایی را که ...
ادامه مطلب
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد نخستین شب جمعه ماه پرفضیلت رجب،شب لیله الرغائب است،شبی که بندگان خدا،بادلی پاک وبه دورازکینه،خواسته های خودرابه جانب درگاه بخشنده ترین بخشندگان روانه کرده وبه ...
ادامه مطلب
عاشق آباد،شروعی دوباره
عاشق آباد،شروعی دوباره امام صادق علیه السلام میفرمایند: آن کس که آشنا به زمان خویش باشد، شبهه ها و تردیدها به او هجوم نمی آورد. دوازدهیمن دوره از کلاسهای عقاید کاربردی مجمع فرهنگی ...
ادامه مطلب
حجت الاسلام حسینی
عاشق آباد،جلسات گفتمان اندیشه وباور چهارمین جلسه ازجلسات گفتمان اندیشه وباوربه همت مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین وباهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجربرگزارگردید. موضوع جلسه این هفته:علت اختلاف دراساس عقایدوپایه های اعتقادات انسان ...
ادامه مطلب
گفتمان اندیشه وباور
عاشق آباد،گفتمان اندیشه وباور دومین جلسه ازیازدهمین دوره جلسات عقایدکاربردی باعنوان گفتمان اندیشه وباوربه همت مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین وباهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجربرگزارگردید. خواهشمندیم درابتدای سخن به این نکته توجه ...
ادامه مطلب
افتتاحیه کلاسهای عقایدکاربردی،عاشق آباد
افتتاحیه کلاسهای عقایدکاربردی،عاشق آباد مراسم افتتاحیه کلاسهای عقایدکاربردی مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین باعنوان گفتمان اندیشه وباور درروزجمعه مورخ 94/11/2باحضورپرشور و بی نظیرمردم فهیم عاشق آبادبرگزارگردید. ازنگاه مردم محل اینچنین برمی تابیدکه گویی ...
ادامه مطلب
نشریه نورالثقلین
عاشق آباد،نشریه نورالثقلین باموضوع ماه رجب امام باقر علیه السلام میفرمایند: بخشنده‏ ترين شما پس از من، كسى است كه دانشى بياموزد، آن‏گاه دانش خود را نشر دهد. خداراشاکریم که  پس ازچندسال ...
ادامه مطلب
گفتمان اندیشه وباور،مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین
گفتمان اندیشه وباورباحضوراستادحاج شیخ مجیدمهدوی ششمین جلسه ازیازدهمین دوره جلسات عقایدکاربردی مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین باعنوان گفتمان اندیشه وباور،باهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجربرگزارگردید. هدف ماازابرگزاری این جلسات،فراهم نمودن بستری مناسب برای ...
ادامه مطلب
گفتمان اندیشه وباور
گفتمان اندیشه وباور عقايد ، شيرازه روح و جان انسان را تشكيل مى دهند و عقايد نادرست ، شكل و باطن حقيقى انسان را دگرگون مى سازند و آن را بيمار ...
ادامه مطلب
عاشق آباددرماه مبارک رجب
عاشق آباد،دسته عزاداری ویژه شهادت امام صادق علیه
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد
عاشق آباد،شروعی دوباره
حجت الاسلام حسینی
عاشق آباد،گفتمان اندیشه وباور
افتتاحیه کلاسهای عقایدکاربردی،عاشق آباد
عاشق آباد،نشریه نورالثقلین باموضوع ماه رجب
گفتمان اندیشه وباور،مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین
گفتمان اندیشه وباور
pixelstats trackingpixel