افتتاحیه کلاسهای عقایدکاربردی،عاشق آباد

مراسم افتتاحیه کلاسهای عقایدکاربردی مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین باعنوان گفتمان اندیشه وباور درروزجمعه مورخ ۹۴/۱۱/۲باحضورپرشور و بی نظیرمردم فهیم عاشق آبادبرگزارگردید.

ازنگاه مردم محل اینچنین برمی تابیدکه گویی شوری دوباره دردل آنهاموج میزندوهمه آنهابرای بدست آوردن مفاهیم دینی اصیل اسلامی به این مجلس آمده اندوبه دنبال فرونشاندن عطش عشق خودبه فراگیری علوم حقه هستند.

خداراشاکریم که مردمی اینچنین فهیم وباعلاقه به علوم دینی داریم که حاضرشده اند وقت گرانبهای خودراصرف فراگیری علوم حقه نمایند.

فراگیری علمی همچون علم عقایدکه جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمهدی حسینی درنماهنگی که ازسخنرانی ایشان تهیه ودرمجلس افتتاحیه پخش شد،میفرمودند:جهان،جهان سلطه ی تفکرات است،این متفکرین هستندکه دریک جامعه ودرنهایت به جهان حکومت میکنند.بایدها ونبایدهای جامعه رانیز،متفکرین جامعه ارائه میدهند.به هرحال اینطوربه نظر میرسدکه همه به دوگروه تقسیم میشوند:اول گروهی که صاحبان تفکرهستندودوم گروهی که زیرسلطه تفکرات گروه اول به سرمیبرند.

مسلما محل ما،شهرماودرنهایت کشورماازاین قاعده مستثنی نیست.لذابایدسعی مابراین باشدکه جزءصاحبان تفکروکسانی باشیم که زیربارسلطه ی هرتفکری نمیروندواگرکسی بخواهددراین زمانه،ازصاحبان تفکرباشدوازسلطه ی دیگران بیرون آید،باید تفکراتش وذهنیاتش رابااستدلال علمی قبول نماید.فلذابدانید که بهترین راه،فراگیری علم عقایداست زیرا این علم،انسان راصاحب تفکرمینمایدوبه انسان کمک میکندکه زیربارهرتفکری نرودوخودش راتابع کسی ننماید.

پس ازاین نماهنگ زیبا جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمهدی حسینی با تشبیه جنگ نرم به جنگ فیزیکی افزودند:همچنانکه در جنگ فیزیکی احتیاج به سپر وحفاظ وسلاح داریم،دراین جنگ نرم نیزما نیازبه  سپروسلاحی همچون علم عقایدداریم تاهم ما را حفظ کند وهم ما را مسلح نمایدودرپایان سخنان خویش به بیان چگونگی برگزاری جلسات آینده پرداخت وازحضوراساتیدبرجسته درجلسات بعدی خبردادو ازهمه مردم ومسئولین مربوطه که زحمت برگزاری این جلسات رابرعهده داشتند،تشکروقدردانی نمودند.

عکس هایی ازافتتاحیه کلاسها برای شمادراین نوشته قرارداده شده است.

 

به کانال مذهبی ما درتلگرام بپیوندید.

images

 

مطالب مرتبط
عاشق آباد،دسته عزاداری ویژه شهادت امام صادق علیه السلام همراه باتصاویر
عاشق آباد،دسته عزاداری ویژه شهادت امام صادق علیه السلام همراه باتصاویر قال الصادق علیه السلام:خدایا...آن دیدگان را که اشکهایش در راه ترحم وعاطفه بر ما جاری شده و دلهایی را که ...
ادامه مطلب
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد نخستین شب جمعه ماه پرفضیلت رجب،شب لیله الرغائب است،شبی که بندگان خدا،بادلی پاک وبه دورازکینه،خواسته های خودرابه جانب درگاه بخشنده ترین بخشندگان روانه کرده وبه ...
ادامه مطلب
عاشق آباد،شروعی دوباره
عاشق آباد،شروعی دوباره امام صادق علیه السلام میفرمایند: آن کس که آشنا به زمان خویش باشد، شبهه ها و تردیدها به او هجوم نمی آورد. دوازدهیمن دوره از کلاسهای عقاید کاربردی مجمع فرهنگی ...
ادامه مطلب
حال وهوای مجمع نورالثقلین عاشق آباددرماه مبارک رمضان
حال وهوای مجمع نورالثقلین عاشق آباددرماه مبارک رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان ماه رمضان؛ شهر الذي أنزل الله فيه القرآن،شهر التوبة والمغفرة،شهر الدعاء،شهر الجود ...
ادامه مطلب
گفتمان اندیشه وباور،مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین
گفتمان اندیشه وباورباحضوراستادحاج شیخ مجیدمهدوی ششمین جلسه ازیازدهمین دوره جلسات عقایدکاربردی مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین باعنوان گفتمان اندیشه وباور،باهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجربرگزارگردید. هدف ماازابرگزاری این جلسات،فراهم نمودن بستری مناسب برای ...
ادامه مطلب
عاشق آباد
عاشق آباد - میزبان مردان الهی همزمان باشهادت امام صادق علیه السلام زین ماتمی كه چشم ملایك ز خون، ترست   گویا عزای صادق آل پیمبرست  یا رب چه روی داده، ...
ادامه مطلب
نشریه نورالثقلین
عاشق آباد،نشریه نورالثقلین باموضوع ماه رجب امام باقر علیه السلام میفرمایند: بخشنده‏ ترين شما پس از من، كسى است كه دانشى بياموزد، آن‏گاه دانش خود را نشر دهد. خداراشاکریم که  پس ازچندسال ...
ادامه مطلب
گفتمان اندیشه وباور
عاشق آباد،گفتمان اندیشه وباور دومین جلسه ازیازدهمین دوره جلسات عقایدکاربردی باعنوان گفتمان اندیشه وباوربه همت مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین وباهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجربرگزارگردید. خواهشمندیم درابتدای سخن به این نکته توجه ...
ادامه مطلب
عاشق آباد
عاشق آباد جلسات گفتمان اندیشه وباور پنجمین جلسه ازجلسات گفتمان اندیشه وباوربه همت مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین وباهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجر،باحضورپرشورمردم فهیم عاشق آبادبرگزارگردید. موضوع جلسه این هفته:  "پایه های شناخت ...
ادامه مطلب
طلایه دار روضه های خانگی در عاشق آباد
  طلایه دار روضه های خانگی در عاشق آباد مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین در عاشق آباد همواره با برگزاری روضه های خانگی در ایام فاطمیه سلام الله علیها و محرم و صفر ...
ادامه مطلب
عاشق آباد،دسته عزاداری ویژه شهادت امام صادق علیه
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد
عاشق آباد،شروعی دوباره
حال وهوای مجمع نورالثقلین عاشق آباددرماه مبارک رمضان
گفتمان اندیشه وباور،مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین
عاشق آباد – میزبان مردان الهی همزمان باشهادت
عاشق آباد،نشریه نورالثقلین باموضوع ماه رجب
عاشق آباد،گفتمان اندیشه وباور
عاشق آباد
طلایه دار روضه های خانگی در عاشق آباد
pixelstats trackingpixel