عاشق آباد،جلسات گفتمان اندیشه وباور

چهارمین جلسه ازجلسات گفتمان اندیشه وباوربه همت مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین وباهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجربرگزارگردید.

موضوع جلسه این هفته:علت اختلاف دراساس عقایدوپایه های اعتقادات انسان ها

قبل ازبیان توضیحات جلسه، این موردراخاطرنشان میشویم که جلسات اصلی ماکه درآن موضوعات اعتقادی به صورت مستمرانجام میشود،توسط حجت الاسلام حسینی موردتدریس قرارمیگیردوما موضوع این جلسات رابرای شمادرسایت قرارمیدهیم که البته به دلیل دعوت ازمابقی اساتیدممکن است این موضوعات هردو هفته یکباربرای شمادرسایت قرارداده شود.حال به شرح مختصری ازجلسه این هفته میپردازیم:

طبق گفتارقبلی،حجت الاسلام حسینی یادآورشدندکه دلیل تفاوت عقایدانسان هادرشناخت آنهانهفته است واین امرموجب می شود تاطرفین به دیدگاهی مناسب که مقبول هردوباشد،نرسند.پس ممکن است شناخت افرادمتفاوت باشدکه من بامثالی برای شماآن رابرایتان تفکیک میکنم تابهترمتوجه شوید:

ممکن است شناخت فردی به گونه ای باشدکه نتیجه آن بشودجهان بینی الهی واینکه شخص به وجودخدااعتقادپیداکندواین شخص بخاطردیدگاهش،درمرحله عمل نمازخوان خواهدشداماازطرف دیگرممکن است فردی هم برعکس شخص اول،به شناخت دیگری دست پیداکندکه برمبنای آن دیدگاهش رابرپایه ی نبودخدا،قراردهدکه این شخص مشخصادرمرحله عمل،نمازخوان نمی شود.

ایشان درادامه افزودند:مانبایدکسی راکه نمازنمی خواند،موردتوهین ویاشماتت قراردهیم بلکه بایدشناخت اوراتصحیح کنیم تامتوجه شودخدایی هم هست وبایدبه احکام الهی عمل کند،آنگاه خواهیم دیدکه این فرددرمرحله عمل نمازخوان خواهدشدوگاهی اوقات نیز نیازهست که جهان بینی ویا ایدئولوژی افرادموردبررسی قرارگیرد.

حجت الاسلام حسینی ضمن بیان منابع شناخت وابزارآن،به توضیح تفاوت دیدگاه مادی گرایی واسلامی درموردمنابع شناخت پرداختند:

ایشان فرمودند:مادی گرایان می گویندهرآنچه که مامی بینیم وحس می کنیم؛همان وجودداردوچیزی غیرازآن مثل شناخت عقلی وجودنداردودرجواب این افرادبایدگفت،درسته که محسوسات هست ولی شماازچه طریقی،حکم به وجود آن وسازنده ی آن می دهید.به عنوان مثال شمایک ساعت دربیابان پیدامی کنید.درمرحله اول شمابواسطه حس بینائی خود،به وجودساعت پی می بریدوآن رامی بینیدولی ازطریق عقل است که شمابه وجودیک ساعت سازوفردی که این ساعت رادربیابان گم کرده است،حکم می کنید.این عقل است که انتزاع می کندوتعمیم وتعمیق شناخت راانجام می دهد.البته شناخت صحیح موانعی هم دارد.که هر شناختی نسبت به خود مانعش سنجیده میشود.مثل کوری در بینایی که مانع شناخت حسی بوسیله بینایی است ومواردی مثل تعصب،نفرت،تقلید،تلقین،وسواس،جهل مرکب و… .

حجت الاسلام حسینی درپایان صحبت خودفرمودند:ان شاءالله درجمعه مورخ:۹۴/۱۲/۰۷  ،استاد برجسته سطوح عالی ومرکز تخصصی حوزه ،از متخصصین و مؤلفین در رشته علم عقائدومدیریت حوزه علمیه جده بزرگ اصفهان ،حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد حاج شیخ مجید مهدوی به جلسه ماتشریف می آورند.

photo_2016-02-13_11-54-50

استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام والمسلمن حاج شیخ مجید مهدوی در کنار عالم ربانی حضرت ایت الله سید ابوالحسن مهدوی

حضوراستاددرجلسه مشروط به مساعدبودن حال ایشان خواهدبود.

 

این هم خلاصه ای ازمبحث این جلسه که برای شمافراهم کردیم وامیدواریم بتوانیم درهفته های آینده هم به همین صورت برای شمامطالب مفیدی راگردآوری وارائه دهیم.

 تعدادی ازعکس های جلسه رابرای شمادراین صفحه قرارمیدهیم.

 

به کانال مذهبی مادرتلگرام بپیوندید.

images 

مطالب مرتبط
عاشق آباد - گزارش تصویری از شهادت امام صادق علیه السلام
عاشق آباد - گزارش تصویری از شهادت امام صادق علیه السلام از عموم مردم عزیز عاشق آباد ،ائمه جماعات ، ارگانهای فرهنگی، هیئات مذهبی و همچنین عزیزانمان در کانون الغدیر - ...
ادامه مطلب
گفتمان اندیشه وباور
گفتمان اندیشه وباورباحضوردکترجمالی سومین جلسه ازیازدهمین دوره جلسات عقایدکاربردی مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین باعنوان گفتمان اندیشه وباور،باهمکاری دوکانون الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجربرگزارگردید. جلسه این هفته ماباحضور جناب آقای دکترجمال جمالی،استادحوزه ودانشگاه،،کارشناس،محقق ومشاورمباحث آموزش ...
ادامه مطلب
گفتمان اندیشه وباور
گفتمان اندیشه وباور عقايد ، شيرازه روح و جان انسان را تشكيل مى دهند و عقايد نادرست ، شكل و باطن حقيقى انسان را دگرگون مى سازند و آن را بيمار ...
ادامه مطلب
عاشق آباد،نمازشب اول ماه رجب
عاشق آباددرماه مبارک رجب چندسالی می گذردکه نوای عرفان وحال وهوای خوشی ازماه رجب برجان ودل مردم عاشق آبادنشسته وتابه امروز نیزاستمرارداشته که این نعمت بزرگ وموهبت الهی رامدیون دوستان عزیزمان ...
ادامه مطلب
عاشق آباد،دسته عزاداری ویژه شهادت امام صادق علیه السلام همراه باتصاویر
عاشق آباد،دسته عزاداری ویژه شهادت امام صادق علیه السلام همراه باتصاویر قال الصادق علیه السلام:خدایا...آن دیدگان را که اشکهایش در راه ترحم وعاطفه بر ما جاری شده و دلهایی را که ...
ادامه مطلب
نشریه نورالثقلین
عاشق آباد،نشریه نورالثقلین باموضوع ماه رجب امام باقر علیه السلام میفرمایند: بخشنده‏ ترين شما پس از من، كسى است كه دانشى بياموزد، آن‏گاه دانش خود را نشر دهد. خداراشاکریم که  پس ازچندسال ...
ادامه مطلب
عاشق آباد
عاشق آباد - میزبان مردان الهی همزمان باشهادت امام صادق علیه السلام زین ماتمی كه چشم ملایك ز خون، ترست   گویا عزای صادق آل پیمبرست  یا رب چه روی داده، ...
ادامه مطلب
افتتاحیه کلاسهای عقایدکاربردی،عاشق آباد
افتتاحیه کلاسهای عقایدکاربردی،عاشق آباد مراسم افتتاحیه کلاسهای عقایدکاربردی مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین باعنوان گفتمان اندیشه وباور درروزجمعه مورخ 94/11/2باحضورپرشور و بی نظیرمردم فهیم عاشق آبادبرگزارگردید. ازنگاه مردم محل اینچنین برمی تابیدکه گویی ...
ادامه مطلب
عاشق آباد
عاشق آباد جلسات گفتمان اندیشه وباور پنجمین جلسه ازجلسات گفتمان اندیشه وباوربه همت مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین وباهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجر،باحضورپرشورمردم فهیم عاشق آبادبرگزارگردید. موضوع جلسه این هفته:  "پایه های شناخت ...
ادامه مطلب
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد نخستین شب جمعه ماه پرفضیلت رجب،شب لیله الرغائب است،شبی که بندگان خدا،بادلی پاک وبه دورازکینه،خواسته های خودرابه جانب درگاه بخشنده ترین بخشندگان روانه کرده وبه ...
ادامه مطلب
عاشق آباد – گزارش تصویری از شهادت امام
گفتمان اندیشه وباورباحضوردکترجمالی
گفتمان اندیشه وباور
عاشق آباددرماه مبارک رجب
عاشق آباد،دسته عزاداری ویژه شهادت امام صادق علیه
عاشق آباد،نشریه نورالثقلین باموضوع ماه رجب
عاشق آباد – میزبان مردان الهی همزمان باشهادت
افتتاحیه کلاسهای عقایدکاربردی،عاشق آباد
عاشق آباد
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد

pixelstats trackingpixel