گفتمان اندیشه وباورباحضوراستادحاج شیخ مجیدمهدوی

ششمین جلسه ازیازدهمین دوره جلسات عقایدکاربردی مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین باعنوان گفتمان اندیشه وباور،باهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجربرگزارگردید.

هدف ماازابرگزاری این جلسات،فراهم نمودن بستری مناسب برای نوجوانان،جوانان وبزرگسالان است که بتواننددرفضای ایجادشده به فراگیری علوم حقه نائل آمده ومسیر زندگی خودرابهترانتخاب کنندواین بارنیزبرای این مهم،ازشخصیتی والادرعلم عقاید،یکی ازبهترین اساتید،متخصصین و مولفین حوزه،حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد حاج شیخ مجید مهدوی، مدیر حوزه علمیه جده بزرگ اصفهان دعوت نموده تاازحضورایشان درجلسه بهره ی علمی ببریم.

خداراشاکریم که دراین دوره ازجلسات عقایدکاربردی توانستیم درخدمت استادارجمندحوزه درعلم عقائدبه همت مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین استادحاج شیخ مجیدمهدوی درابتدای سخنان خودازاینکه جلسات متعددی درقالب جلسات عقایدکاربردی درعاشق آبادتوسط حجت الاسلام والمسلمین حسینی برگزارشده،ابرازخوشحالی نموده وفرمودند:امیدوارم که همه ی مابتوانیم به اندازه توان خود،اداء دین نسبت به ذات باری تعالی ومعصومین علیهم السلام داشته باشیم وخداراشاکرم که بنده توفیق این امر راپیداکردم تادرجمع شماعزیزان باشم.

استادحاج شیخ مجیدمهدوی فرمودند:مباحث فکری واعتقادی ،یکی ازریشه ای ترین مباحث تاثیرگذاردرزندگی انسان هاست،حال انسان باهرسطح ازعلم یاهرعقیده ای که باشد،میتواندماتریالیسم باشد،میتواندسکولار و یااعتقاددینی به مثل شیعه و…داشته باشد،به هرحال تمامی اعمال واخلاقیات آنهامبتنی برتفکرآنهاخواهدبود،لذا معصومین علیهم السلام درروایات فراوانی،مباحث اعتقادی را،پایه واساس همه علوم برشمرده وفراگیری این علم راباتحقیق نه ازروی تقلید،ضروری دانسته اند.

ایشان درادامه سخنان خودبه ذکرمثال هایی ازتقلیدی بودن اعتقادات دینی در جامعه ی امروزی پرداخته وافزودند:متاسفانه مردم جامعه ما،امروزه دچاریک دین تقلیدی شده اندوفقط بخاطراینکه پدرومادرشان چنین عقیده ای داشته؛آنها هم به همان عقیده باقی مانده اندوبایدبدانیم وبترسیم ازاین موضوع که این دین تقلیدی واین تفکرات تقلیدی استمرارنخواهدداشت وروزی ممکن است ضربه ای سهمگین برپیکرجامعه دینی ماواردکند.

وی ادامه داد:مابایدبدانیم که ازمادراین دنیاچه خواسته اند؛ازماخواسته اندکه اصول دین واصل مسئله خلقت که خداباشدرابر پایه تحقیق وتفکر،هرکس براساس ظرفیت وقابلیت خودش باهربیانی بتوانداستدلال کندوبه این امرمهم دست پیداکندتابواسطه آن خودراازاین پوچ بودن وبی هدف بودن برهاند.

استادگرانقدرحوزه بابیان آیه ای ازقرآن کریم،به بیان چگونه برطرف کردن سوالات ذهنی ایجادشده دربین مردم پرداخته وفرمودند:درجامعه ما،افراددچارسوالات ذهنی بی شماری درمورددین شده اندومتاسفانه ازابراز آن درجمع ویابه دوستان خودامتناع ورزیده وهیچ گاه به دنبال جواب آنهانمی رونداما دردین اسلام وکلام خداوندتبارک وتعالی درقرآن حکیم،به گونه ای دیگروبه مراتب نیکوتربه این امر مهم اشاره شده وافرادبه پرسیدن ازاهل اطلاع سفارش شده اند.خداوندمیفرماید:«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»اگرموضوعی رانمی دانید،برویدوازاهل اطلاع بپرسید.به تعبیر امروزی برویدوازکارشناس ومتخصص آن علم بپرسید.

وی اضافه کرد:ماباید وقتی دچاراین گونه سوالات شدیم؛خودرابه بی توجهی نزییم وباتوجه به سفارش خداونددرقران کریم به دنبال حقیقت رفته واز اهل علم ودانش،طلب جواب کنیم والبته دراین مرحله بایدتوجه داشته باشیم که پاسخ های دریافتی ما بایدمبتنی بردلیل وبرهانی روشن باشدزیرارشدفکری وعلمی انسان منوط به این پاسخ هاخواهدبود.

حجت الاسلام حاج شیخ مجیدمهدوی باذکرنمونه هایی ازآیات قران درموردچگونگی پاسخ خداوندبه شبهات وسوالات ذهنی فرمودند:خداوندمتعال درقرآن کریم،روش برخوردومواجهه با شبهات رابه ماآموزش داده تامابتوانیم درزندگی روزمره خودازآنان بهره برده وخودراازمنجلاب گرفتاریها،رهاسازیم وهمچنین لازم است که انسان فرق بین سوال وشبهه رابداندتابتواندبهترراه حل برخوردبامسائل راپیداکند.

این هم خلاصه ای ازمبحث این جلسه که برای شمافراهم کردیم وامیدواریم بتوانیم درهفته های آینده هم به همین صورت برای شمامطالب مفیدی راگردآوری وارائه دهیم.

تعدادی ازعکس های جلسه رابرای شمادراین صفحه قرارمی دهیم.

به کانال مذهبی مادرتلگرام بپیوندید.

images 

مطالب مرتبط
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد نخستین شب جمعه ماه پرفضیلت رجب،شب لیله الرغائب است،شبی که بندگان خدا،بادلی پاک وبه دورازکینه،خواسته های خودرابه جانب درگاه بخشنده ترین بخشندگان روانه کرده وبه ...
ادامه مطلب
عاشق آباد
عاشق آباد - میزبان مردان الهی همزمان باشهادت امام صادق علیه السلام زین ماتمی كه چشم ملایك ز خون، ترست   گویا عزای صادق آل پیمبرست  یا رب چه روی داده، ...
ادامه مطلب
عاشق آباد - گزارش تصویری از شهادت امام صادق علیه السلام
عاشق آباد - گزارش تصویری از شهادت امام صادق علیه السلام از عموم مردم عزیز عاشق آباد ،ائمه جماعات ، ارگانهای فرهنگی، هیئات مذهبی و همچنین عزیزانمان در کانون الغدیر - ...
ادامه مطلب
نشریه نورالثقلین
عاشق آباد،نشریه نورالثقلین باموضوع ماه رجب امام باقر علیه السلام میفرمایند: بخشنده‏ ترين شما پس از من، كسى است كه دانشى بياموزد، آن‏گاه دانش خود را نشر دهد. خداراشاکریم که  پس ازچندسال ...
ادامه مطلب
عاشق آباد
عاشق آباد جلسات گفتمان اندیشه وباور پنجمین جلسه ازجلسات گفتمان اندیشه وباوربه همت مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین وباهمکاری کانون های الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجر،باحضورپرشورمردم فهیم عاشق آبادبرگزارگردید. موضوع جلسه این هفته:  "پایه های شناخت ...
ادامه مطلب
گفتمان اندیشه وباور
گفتمان اندیشه وباورباحضوردکترجمالی سومین جلسه ازیازدهمین دوره جلسات عقایدکاربردی مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین باعنوان گفتمان اندیشه وباور،باهمکاری دوکانون الغدیر(مسجدالزهراسلام الله علیها)ووالفجربرگزارگردید. جلسه این هفته ماباحضور جناب آقای دکترجمال جمالی،استادحوزه ودانشگاه،،کارشناس،محقق ومشاورمباحث آموزش ...
ادامه مطلب
افتتاحیه کلاسهای عقایدکاربردی،عاشق آباد
افتتاحیه کلاسهای عقایدکاربردی،عاشق آباد مراسم افتتاحیه کلاسهای عقایدکاربردی مجمع فرهنگی مذهبی نورالثقلین باعنوان گفتمان اندیشه وباور درروزجمعه مورخ 94/11/2باحضورپرشور و بی نظیرمردم فهیم عاشق آبادبرگزارگردید. ازنگاه مردم محل اینچنین برمی تابیدکه گویی ...
ادامه مطلب
حال وهوای مجمع نورالثقلین عاشق آباددرماه مبارک رمضان
حال وهوای مجمع نورالثقلین عاشق آباددرماه مبارک رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان ماه رمضان؛ شهر الذي أنزل الله فيه القرآن،شهر التوبة والمغفرة،شهر الدعاء،شهر الجود ...
ادامه مطلب
عاشق آباد،نمازشب اول ماه رجب
عاشق آباددرماه مبارک رجب چندسالی می گذردکه نوای عرفان وحال وهوای خوشی ازماه رجب برجان ودل مردم عاشق آبادنشسته وتابه امروز نیزاستمرارداشته که این نعمت بزرگ وموهبت الهی رامدیون دوستان عزیزمان ...
ادامه مطلب
عاشق آباد،شروعی دوباره
عاشق آباد،شروعی دوباره امام صادق علیه السلام میفرمایند: آن کس که آشنا به زمان خویش باشد، شبهه ها و تردیدها به او هجوم نمی آورد. دوازدهیمن دوره از کلاسهای عقاید کاربردی مجمع فرهنگی ...
ادامه مطلب
لیله الرغائب درمسجدالزهراسلام الله علیهاعاشق آباد
عاشق آباد – میزبان مردان الهی همزمان باشهادت
عاشق آباد – گزارش تصویری از شهادت امام
عاشق آباد،نشریه نورالثقلین باموضوع ماه رجب
عاشق آباد
گفتمان اندیشه وباورباحضوردکترجمالی
افتتاحیه کلاسهای عقایدکاربردی،عاشق آباد
حال وهوای مجمع نورالثقلین عاشق آباددرماه مبارک رمضان
عاشق آباددرماه مبارک رجب
عاشق آباد،شروعی دوباره

pixelstats trackingpixel